Updates on Reopening SVA
Click below for info on our plans for 2021-2022, including the vaccine requirement for all students, faculty and staff.
Presented by BFA Advertising and BFA Design

BFA Advertising and BFA Design Spring Exhibition

April 27 - June 1, 2021
Aerial photograph of books against a white background with various examples of typography on their covers.

School of Visual Arts (SVA) presents “BFA Advertising and BFA Design: 2021 Spring Show,” an exhibition of advertising, design and interaction and motion-graphics work created by BFA Advertising and BFA Design students. Curated by the department, the exhibition will be on view from Tuesday, April 27, through Tuesday, June 1, at galleries.sva.edu.

 

“2021 Spring Show” explores some of the best student work from the 2020 – 2021 school year.

 

Artists featured in this exhibition are: Clara Angela, Olivia Boryczewski, Rachel Botbyl, Robert Burch, Anika Chakraborty, Isabelle Chandra, Junyu Chen, Daphne Chiang, Seohyu Cho, Chloe Choi, Moonyoung Choi, Eyal Chowers, Ben Chu, So Youn Chun, Yeojin Chun, Chiang Daphne, Kyle Daum, Bertha De la Torre Ramirez, Victoria DeBlasi, Zihao Dong, Xiaohan Fang, Yuan Fang, Alexis Fiore, Lucian French, Biheng Gao, Yizhen Gu, Rabiya Gupta, Mo Hinojosa, Inkyung Hur, Miki Isayama, Brigh Johnston, Nimran Kang, Shirlin Kao, Lauren Kelly, Maya Khalil, Christin Kim, Hyunjin Kim, Jennifer Kim, Nathan Kim, Soah Kim, Stephen Kim, Palak Kumar, Heeyoung Kwak, Doah Kwon, Euisoo Philip Lee, Hyunjung Lee, Hyupjung Lee, Karen Lee, Kristin Lee, Sam Lee, Daimeng Li, Chuanyuan Lin, Yin-Yi Lin, Alicia Liu, Haolun Liu, Fenghun Liu, Zack Luo, Dominique Marchini, Bocheng Meng, Mona Monahan, Jihyun Moon, Emily Murray, Christine Na, Hanna Na Lee, Yiting Nan, Kunwoo Oh, Soo Min Oh, Alejandro Ordonez, Bruno Pasi Bergallo, Zedan Peng, Pretha Prabhakar, Jiayi Qiu, Shantanu Sharma, Tarini Sharma, Ryan Shea, Hongting Shen, Zipeng Shi, Angela Song, Biheng Sun, Yiran Sun, Bina Thorsen, Irene Tsay, Jen TsengFeichen Wang, Xinran Wang, Yinjia Wen, Nixen Weng, Gloria Wong, Wen Yi Wu, Danni Xi, Sarah Xiong, Yansong Yang, Zou Yaxin, Isabel Yayla, Chenyi Ye, Jihyo Yu, Ming Hsun Yu, Joy Zhang, Zhenghao Zhang, Fangzhao Zhou and Xiaowei Zhou.

More   events